Menu Zamknij

Startuje XXIV edycja Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2024

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” 2024. Nabór do Konkursu, na prośbę przedstawicieli wielu Samorządów, rozpoczynamy już w tym teraz, gdyż rok 2024 jest rokiem wyborczym. Mając to na uwadze, uroczystość wręczenia nagród planujemy przed wyborami, w trakcie kampanii wyborczej.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynająca się edycja Konkursu będzie miała dwa finały:

Pierwszy podsumowujący kadencję 2018–2023 i wyłaniający laureatów nagród głównych oraz nagród specjalnych za tę kadencję, którego uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do 20 marca 2024 roku.

Drugi podsumowujący rok 2023 i wyłaniający laureatów nagród głównych oraz nagród honorowych, którego wręczenie nagród odbędzie się w maju 2024 roku podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Szczególnie zachęcamy Państwa do złożenia ankiet i ubiegania się o nagrody specjalne, gdyż wypełnienie tych ankiet nie wymaga dokładnych danych finansowych, a pozwala ubiegać się o tytuł laureata w kategoriach:

 • Gmina przyjazna przedsiębiorcom,
 • Dobre miejsce zamieszkania,
 • Ekologiczna gmina,
 • Inwestycja roku,
 • Rewitalizacja roku,
 • Samorząd przyjazny energii,
 • Sport, turystyka, rekreacja,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Samorząd przyjazny rodzinie,
 • Opieka wczesnorozwojowa i senioralna.

W załączeniu przesyłamy deklarację uczestnictwa w Konkursie z prośbą o jej wypełnienie i przesłanie do Biura Konkursu na adres e-mail: nagroda@podkarpackie.com.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 25 lutego 2024 r. Pozostałe terminy, w tym terminy składania poszczególnych ankiet, określone są w załączonym RegulaminieOpłaty za uczestnictwo w Konkursie można wnieść zarówno w tym roku, jak i w przyszłym, decyzja należy do Państwa. Prosimy o poinformowaniu nas o Państwa wyborze.

Uzupełnioną ankietę (lub ankiety) wraz z załącznikami proszę przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: nagroda@podkarpackie.com, a oryginał (lub oryginały) pocztą tradycyjną na adres sekretariatu Podkarpackiej Nagrody Samorządowej do 28 kwietnia 2024r.

Ankiety znajdziecie Państwo na stronie Konkursu: https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/formularze/

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie uczestnictwa w Konkursie z naszymi pracownikami dostępnymi pod numerami telefonu: 511 587 587, 603 100 900 lub mailowo: nagroda@podkarpackie.com. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich szczegółowych informacji.

Zapraszając do udziału w Konkursie, serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy sukcesów i wytrwałości w realizacji podjętych wyzwań na rzecz naszego regionu.

Paweł Zając

Kurator Konkursu

Ważne terminy:

 1. Zgłoszenie do Konkursu należy nadesłać do 25 lutego 2024 roku.
 2. Ankiety główne w kategoriach: Najlepszy Wójt, Najlepszy Prezydent/ Najlepszy Burmistrz oraz Najlepszy Starosta należy nadesłać do 30 kwietnia 2024 roku.
 3. Ankiety główne w kategoriach: Najlepszy Wójt kadencji 2018–2023, Najlepszy Prezydent kadencji 2018–2023, Najlepszy Burmistrz kadencji 2018–2023 oraz Najlepszy Starosta kadencji 2018–2023 należy nadesłać do 29 lutego 2024 roku.
 4. Ankiety nagród specjalnych oraz ankiety do wyróżnień honorowych należy nadesłać w do 29 lutego 2024 roku.
 5. Wyłonienie laureatów nagród głównych za kadencję 2018–2023 oraz nagród specjalnych nastąpi do 20 marca 2024 roku.
 6. Wyłonienie laureatów nagród głównych i nagród honorowych nastąpi do 31 maja 2024 roku.

 

Formularze 2024

Regulamin 2024

Deklaracja uczestnictwa 2024 [doc.]  [pdf.]

Wykaz nagród 2024

Ankiety 2024

Ankieta – wyróżnienie honorowe: „Sołtys Roku”

Ankiety NAGRODY SPECJALNE 2023

Ankiety dla Miast i Gmin:

Ankiety dla Powiatów: