Menu Zamknij

Laureaci 2006

W sobotę, 3 czerwca 2006 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, już po raz szósty wręczone zostały statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. VI edycja plebiscytu przebiegała pod hasłem: “Nasza gmina, nasze miasto, nasz powiat w czteroleciu 2002 – 2006”. W edycji wzięło udział 98 samorządów.

Zbigniew Sawiński, Robert Choma, Kazimierz Rokita, Tomasz Oronowicz zostali laureatami VI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęła msza święta koncelebrowana w Kościele Farnym w Rzeszowie. Po mszy barwny korowód samorządowców, orkiestr dętych, zespołów ludowych przemaszerował ulicami miasta do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta konferencja. Zaproszonych gości powitał gospodarz uroczystości Leszek Deptuła, marszałek województwa podkarpackiego, przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. – W trudzie i mozole codziennego dnia budujemy piękno naszej Rzeczpospolitej. Wiem ile trzeba trudu, kompromisów, aby realizować nasze założenia dla tych, którym służymy. Podkarpacie dzięki zmianom staje się pięknym zakątkiem naszego kraju. Pragnę podziękować wszystkim samorządowcom za ostatnie cztery lata ich pracy, a następcom życzę determinacji – mówił między innymi Leszek Deptuła.

Kazimierz Barczyk, przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP wygłosił okolicznościowy wykład dotyczący 16. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Dzień Samorządu Terytorialnego był połączony z podsumowaniem VI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której pomysłodawcą jest nasz tygodnik. W tym roku hasłem przewodnim było “Nasza gmina, nasze miasto, nasz powiat w czteroleciu 2002 – 2006”. Komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet dokonała na posiedzeniu w dniu 16 maja 2006 r. ich oceny i nominowała po pięciu samorządowców w każdej kategorii (Lista nominowanych do PNS w poszczególnych kategoriach).

Kapituła konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2006 r., w skład której wchodzili: Kazimierz Barczyk, przewodniczący, Wojciech Błaż, Zdzisław Gawlik, Wojciech Jurasz, Mirosław Karapyta, Jerzy Oleszkowicz, Henryk Pietrzak, Bogusław Płodzień, Jerzy Wiśniewski, Andrzej Zapałowski, Waldemar Wiglusz dokonała wyboru laureatów PODKARPACKIEJ NAGRODY SAMORZĄDOWEJ za 2005 rok.

W kategorii “Powiat” wyróżniono Powiat Jarosławski – starosta Tomasz Oronowicz; w kategorii “Miasta duże” – Miasto Przemyśl – prezydent Robert Choma; w kategorii “Miasta małe” – Miasto Głogów Małopolski – burmistrz Kazimierz Rokita; w kategorii “Gmina” – Gmina Solina – wójt Zbigniew Sawiński. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. sposób zarządzania samorządowymi pieniędzmi, sprawdzano jaką część budżetu wydaje się na inwestycje i ile pieniędzy pozyskiwanych jest z zewnątrz, aktywność inwestycyjną, aktywność organizacji pozarządowych, udział w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa. W ocenie ważne było także to czy samorządy dbają o kulturę, oświatę i pomoc społeczną oraz promocję.

Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej  ustanowiła dla jednostek samorządowych, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim. Otrzymali je: Miasto Rzeszów, Miasto Krosno, Powiat Rzeszowski, Miasto i Gmina Jedlicze, Gmina Zarszyn, Gmina Solina.

Podczas uroczystej gali Bogusław Płodzień, członek kapituły PNS, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uroczyście ogłosił udział Funduszu w podkarpackiej nagrodzie Samorządowej od VII edycji. Efektem wejścia Funduszu do PNS będą (oprócz statuetek) wymierne nagrody pieniężne. Wystąpienie Bogusława Płodzienia zostało przez zgromadzonych samorządowców przyjęte gromkimi brawami.

Wyróżniono również najlepsze strony internetowe.
Profesjonalne jury wybrało najlepsze strony internetowe. Najwyżej oceniono strony: Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, Urzędu Miasta w Sanoku , Urzędu Gminy w Zarszynie. Natomiast internauci najwyżej ocenili strony internetowe Starostwa Powiatowego w Lubaczowie , Urzędu Miasta i Gminy w Jedliczu oraz Urzędu Gminy w Świlczy .

Uroczystości w Rzeszowie były również okazją do nagrodzenia najzdolniejszej młodzieży na Podkarpaciu. Wyróżniono po jednym uczniu z każdego powiatu i miast grodzkich na prawach powiatu. Nagrody wręczyli: Leszek Deptuła – marszałek województwa, Jerzy Cypruś – przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Ryszard Ladziński – prezes Telekomunikacji Polskiej w Rzeszowie.

Z kolei Lesław Wais z Wojewódzkiego Domu Kultury podsumował III Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej. W tym roku wyróżniono cztery tytuły: “Nasz Przemyśl”, “Nasza Gmina Dydnia”, “Łańcucki Biuletyn Miejski”, “Czcionka” ze Świlczy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wystosował okolicznościowe przesłanie do Organizatorów i Uczestników finałowej gali VI edycji plebiscytu “Podkarpacka Nagroda Samorządowa”, w którym m.in. czytamy: “Odrodzona w maju 1990 roku idea samorządności uruchomiła społeczną aktywność i przyczyniła się do tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Możliwość decydowania o własnych potrzebach i samodzielnego realizowania gospodarczych przedsięwzięć, w znaczący sposób wpłynęły na zmianę wizerunku polskich gmin.”

Uroczystość prowadził Marcin Pawlak z Telewizji Rzeszów. Na scenie zaprezentował się również kwartet smyczkowy CON AMINA.