Menu Zamknij

Laureaci 2013

W sobotę, 25 maja 2013 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, po raz trzynasty uhonorowani zostali najlepsi samorządowcy Podkarpacia.

– Każdy samorząd ma dorobek. Ten dorobek warto ocenić, docenić i odnotować ku pamięci przyszłych pokoleń. Podkarpacka Nagroda Samorządowa cieszy się dużym zainteresowaniem poszczególnych samorządów. Ze statystyk wiemy, że patrząc na historię poszczególnych edycji nie ma samorządu, który choć raz nie wystawił się do oceny kapituły PNS. Uważam, że kryteria oceny są bardzo dobrze dobrane, są obiektywne, oceniają faktyczny dorobek i osiągnięcia samorządów, doceniając równocześnie miejscowych działaczy, a więc wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów – mówił Kazimierz Rokita, dyrektor PSST w Rzeszowie.

Jak co roku Podkarpacka Nagroda Samorządowa została wręczona w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. W 2013 roku statuetki dla najlepszych samorządowców wręczone zostały wyjątkowo podczas Targów Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA”, które odbywały się na rzeszowskim Podpromiu. Konferencję oraz uroczyste ogłoszenie i nagrodzenie laureatów PNS za rok 2012, poprzedziła msza św. w kościele farnym w Rzeszowie, po której korowód samorządowców i orkiestr dętych przemaszerował ulicami Rzeszowa, aż na Halę Podpromie.

Gości i uczestników spotkania przywitał Lucjan Kuźniar, członek zarządu województwa podkarpackiego, podkreślając w swoim przemówieniu, że Dzień Samorządu Terytorialnego to tak naprawdę święto nas wszystkich, bo wszyscy wspólnie tworzymy samorządy miast, gmin, powiatów oraz województw. – Samorządność nie jest tylko hasłem, jest koncepcją włączenia społeczności lokalnych do współrządzenia i wspólnego odpowiadania za ich sprawy. Dziś z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że samorządy wszystkich szczebli dobrze wykorzystały szansę, jaką stworzył ustawodawca. Ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona w 1990 roku zreformowała ustrój administracyjny naszego państwa. Decentralizacja władzy publicznej pozwoliła stworzyć warunki dla większej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych, a obywatelom zapewniła większy udział w kształtowaniu życia publicznego. Dzisiaj, to od nas wszystkich, samorządowców oraz mieszkańców małych ojczyzn, zależy jak wykorzystujemy naszą szansę budowania i rozwijania lokalnych i regionalnych wspólnot – mówił.

XIII edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przebiegała pod hasłem „Nasza gmina/ nasze miasto/ nasz powiat na półmetku kadencji”. Komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet dokonała na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r. ich oceny i nominowała po pięciu samorządowców w każdej kategorii.

Kapituła konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 maja br., w skład której wchodzili: Kazimierz Barczyk, Dariusz Sobieraj, Zdzisław Gawlik, Mieczysław Kasprzak, Rafał Kumek, Stanisław Ożóg, Henryk Pietrzak, Kazimierz Rokita, Zbigniew Rynasiewicz, Jacek Szarek, Wojciech Trzaska, Janusz Urbanik, Tadeusz Więcek i Lesław Wojtas, dokonała na podstawie regulaminu PNS wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za 2012 rok. W kategorii „powiat” laureatem został Powiat Dębicki – starosta Władysław Bielawa; w kategorii „gmina” – gmina Dębica na czele z wójtem Stanisławem Rokoszem; w kategorii „miasta do 35 tys. mieszkańców” – miasto i gmina Zagórz – burmistrz Ernest Nowak; w kategorii „miasta powyżej 35 tys. mieszkańców” – miasto Rzeszów – Tadeusz Ferenc.

Komisja konkursowa brała pod ocenę m.in.: inwestycje i remonty zrealizowane w 2012 roku, udział w programach rządowych, pozyskane wsparcie dla inwestycji, działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, aktywność zewnętrzną samorządu poprzez przynależność do regionalnych oraz ogólnopolskich związków, stowarzyszeń lub organizacji społecznych, udział w konkursach lub rankingach dla jednostek samorządu terytorialnego. – Ideą Podkarpackiej Nagrody Samorządowej jest pokazywanie i nagradzanie najlepszych samorządowców. Od lat przyglądam się pracy samorządów, najpierw jako radny powiatowy, a teraz wojewódzki. Cieszę się, że na moich oczach gminy, miasta i powiaty całego Podkarpacia zmieniają się na lepsze i rozwijają – po posiedzeniu kapituły powiedział Dariusz Sobieraj, wiceprzewodniczący zarządu województwa podkarpackiego i Przewodniczący Kapituły. Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymali pamiątkowe statuetki, wykonane przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Samborowskiego-Zajdla.

Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim.

W 2013 roku otrzymali je: starosta Władysław Bielawa – powiat dębicki, starosta Adam Kmieckik – powiat jasielski, wójt Stanisław Rokosz – gmina Dębica, burmistrz Jan Zuba – miasto i gmina Kolbuszowa, burmistrz Józef Rybiński – miasto i gmina Radomyśl Wielki, burmistrz Henryk Sułuja – miasto i gmina Ustrzyki Dolne, prezydent Piotr Przytocki – miasto Krosno, prezydent Robert Choma – miasto Przemyśl, prezydent Tadeusz Ferenc – miasto Rzeszów oraz burmistrz Wojciech Blecharczyk – miasto Sanok.

Co roku doceniane były także strony internetowe podkarpackich samorządów, które z roku na rok coraz bardziej zmieniają się i dostosowują do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, poszukujących na nich informacji dotyczących swojej gminy. Jury, złożone z branżowych fachowców, najwyżej oceniło stronę internetową miasta Krosna, gminy Dębica i powiatu leżajskiego. Natomiast w głosowaniu internautów zwyciężyły strony internetowe: gminy Tryńcza, miasta Jarosław i powiatu stalowowolskiego.

Również w XIII edycji PNS mieszkańcy Podkarpacia mogli wybrać Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej. Ten tytuł trafił do wójta Andrzeja Betleja z gminy Zarszyn, Stanisława Wosia z miasta i gminy Narol, burmistrza Wojciecha Blecharczyka z Sanoka i starosty Jerzego Batyckiego z powiatu jarosławskiego.

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przyznało też dwa wyróżnienia dla lokalnej prasy samorządowej w konkursie „Animatorzy małych ojczyzn – ich sylwetki na łamach samorządowej prasy lokalnej. Wyróżnienia otrzymały: pismo „Trzcionka” z gminy Świlcza i „Kurier błażowski” z gminy Świlcza.