Menu Zamknij

Laureaci 2019

24 maja 2019 r. w Rzeszowie, spotkali się podkarpaccy samorządowcy podczas Dnia Samorządu Terytorialnego. Była to również doskonała okazja do wyróżnienia najlepszych włodarzy w kategoriach: powiat, miasto, gmina. Laureatami XIX edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, zorganizowanej przez Tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, zostali: starosta dębicki Piotr Chęciek, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz wójt gminy Kamień Ryszard Bugiel.

O tym jak ważny jest samorząd i praca podkarpackich włodarzy powiatów, miast i gmin na rzecz swoich społeczności mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. – Bez zbytniej przesady można powiedzieć, że samorząd terytorialny jest jednym z najlepszych wynalazków demokracji, oczywiście z pewnością nie jest doskonały i ma wady, ale to właśnie samorząd jest kluczem do sukcesów Polski i regionów. Cały czas rozwijamy nasze Podkarpacie, nasze lokalne małe ojczyzny, staramy się wsłuchiwać w głos mieszkańców. To ważna rola. Oczywiście rozwijamy gospodarkę. Promujemy Podkarpacie. Mamy też obowiązki, aby się szczycić miejscem, w którym jesteśmy – podkreślił marszałek. W swoim wystąpieniu nawiązał również do roli samorządu w trudnych sytuacjach, jaką jest walka z powodzią, która w ostatnich dniach nawiedziła Podkarpacie: – To rola samorządu, żeby być najbliżej ludzkich spraw, szczególnie tych trudnych. Jako gospodarz województwa wystosowałem do innych samorządów apel o solidarność z tymi, którzy ucierpieli. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie odbudować to, co zniszczył żywioł. Samorząd Województwa Podkarpackiego włączył się już w pomoc dla mieszkańców gmin, które ucierpiały w ostatnich dniach, ale potrzeby są nadal ogromne. Wsparcie zadeklarowali już prezydent i premier, którzy osobiście odwiedzili dotknięte przez powódź gminy.

Od 19 lat święto samorządowców jest również okazją do nagrodzenia ich pracy, wysiłku i zaangażowania w rozwój kierowanych przez nich powiatów, miast i gmin. Służy temu organizowana przez Tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie Podkarpacka Nagroda Samorządowa. Ten konkurs-plebiscyt cieszy się niesłabnącą popularnością wśród podkarpackich samorządów. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt z nich, a ponad 2/3 spośród 181 podkarpackich jednostek terytorialnych jest zrzeszonych w PSST.

Poprzez przyznanie tytułu najlepszego starosty, prezydenta/burmistrza i wójta docenieni są ci samorządowcy, którzy starają się jak najwięcej robić dla rozwoju i polepszenia życia swojej lokalnej społeczności. Tegoroczna edycja PNS przebiega pod hasłem „Nasz powiat/nasze miasto/nasza gmina na progu nowej kadencji 2018-2023”. Spośród nadesłanych przez samorządy ankiet Komisja Nominacyjna na posiedzeniu, które odbyło się 14 maja, nominowała po pięć samorządów w każdej kategorii. Ocenie podlegały inwestycje zrealizowane w 2018 roku oraz inwestycje zaplanowane na rok 2019.

Wyboru najlepszych samorządowców województwa podkarpackiego dokonała Kapituła Konkursu na posiedzeniu 24 maja, w składzie: poseł RP Bogdan Rzońca (przewodniczący), członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz, przewodniczący Federacji Związku Gmin i Powiatów RP Kazimierz Barczyk, dyrektor Orlen Upstream sp. z o.o. Wiesław Biernacki, wiceprezes ZETO Rzeszów Janusz Błażej, dyrektor gabinetu wojewody podkarpackiego Karolina Bogusz, starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz, dyrektor PSST w Rzeszowie Marek Ćwiąkała, poseł RP prof. Zdzisław Gawlik, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, radna sejmiku województwa podkarpackiego Maria Napieracz, zastępca dyrektor biura zarządu Poczta Polska Magdalena Pacuła, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, prezes Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” Mariusz Szpikowski, dyrektor TVP3 Rzeszów Józef Matusz, prezes Polskiego Radia Rzeszów Przemysław Tejkowski i prezes Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” Tadeusz Więcek.