Menu Zamknij

Laureaci 2017

Stanie na czele gminy, miasta czy powiatu to odpowiedzialna i trudna funkcja. Wymaga rozwagi, zaangażowania, odwagi w podejmowaniu decyzji, poświęcenia się dla swojej małej ojczyzny. To decyduje o tym, że jest się dobrym gospodarzem.

Coroczne święto samorządowców w 2017 roku było okazją do wyróżnienia najlepszych. W XVII edycji laury Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przypadły Robertowi Godkowi – staroście strzyżowskiemu, Jerzemu Ferdynandowi Adamskiemu – wójtowi gminy Dydnia i Małgorzacie Salasze – burmistrzowi miasta i gminy Kołaczyce.

Samorządowe święto zgromadziło w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie podkarpackich włodarzy powiatów, gmin i miast, radnych oraz pracowników wielu instytucji. Odbyło się 2 czerwca 2017 roku, a poprzedziła je msza święta w kościele farnym, której przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Górny.

Swoje święto samorządowcy zaznaczyli też podczas uroczystej parady ulicami Rzeszowa. Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. – Wtedy wielu ludzi, nie zdawało sobie sprawy jak ważna jest rola, miejsce, waga i powaga samorządu. Rok 1990 to odrodzenie samorządności, rok 1998, ustanowił nowy podział terytorialny kraju, a także samorządy wojewódzkie. Te daty są przełomowe dla naszej państwowości. Reformy te dały obywatelom wpływ na politykę lokalną i regionalną. Dziś obywatele przez swoją decyzję wyborczą, przez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach, pracach społeczeństwa obywatelskiego mogą wpływać na zmiany, na polepszenie warunków swojego życia – mówił podczas samorządowego święta Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Podkreślił także, że obchodzony corocznie Dzień Samorządu Terytorialnego nie jest tylko świętem samorządowców, ale szeroko rozumianej samorządności, która jest niezmiernie istotna w rozwoju gospodarczym.