Menu Zamknij

Laureaci 2014

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do uhonorowania najaktywniejszych samorządowców w regionie. W tym roku odebrali nagrody za całokształt kadencji 2010-2014.

Bycie samorządowcem do łatwych nie należy. To ogromny kredyt zaufania udzielony człowiekowi przez lokalną społeczność. To ciężka praca każdego dnia, praca dla społeczeństwa, wsłuchiwanie się w jego problemy, które nie zawsze udaje się rozwiązać. Mieszkańcy danej gminy, miasta czy powiatu potem dokładnie rozliczają swojego włodarza z obietnic złożonych na początku kadencji.

Samorządowcy, radni samorządów wszystkich szczebli przyjechali z całego Podkarpacia, aby 24 maja 2014 roku wspólnie świętować w Rzeszowie Dzień Samorządu Terytorialnego. Gośćmi uroczystości byli posłowie i senatorowie z Podkarpacia oraz mieszkańcy regionu. Święto to ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były okazją do nagrodzenia najlepszych włodarzy Podkarpacia.

Wcześniej komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet dokonała na posiedzeniu 12 maja 2014 r. ich oceny i nominowała po pięciu samorządowców w każdej kategorii. Przy ocenie samorządów brała pod uwagę m.in. potencjał gospodarczy danego samorządu oraz ilość środków pozyskanych w czasie kadencji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednym z najważniejszych kryteriów była ocena inwestycji lub działań niematerialnych w samorządach tej kadencji.

NOMINOWANI do PNS

GMINY: Bojanów – wójt Sławomir Serafin, Dębica – wójt Stanisław Rokosz, Krzeszów – wójt Stanisław Nowakowski, Kuryłówka – wójt Tadeusz Halesiak, Solina – wójt Zbigniew Sawiński

MIASTA-GMINY DO 35 TYS. M.: Iwonicz-Zdrój – burmistrz Paweł Pernal, Kolbuszowa – burmistrz Jan Zuba, Lesko – burmistrz Barbara Jankiewicz, Sieniawa – burmistrz Adam Woś, Sokołów Małopolski – burmistrz Andrzej Ożóg

MIASTA POWYŻEJ 35 TYS. M.: Jarosław – burmistrz Andrzej Wyczawski, Jasło – burmistrz Andrzej Czernecki, Krosno – prezydent Piotr Przytocki, Przemyśl – prezydent Robert Choma, Rzeszów – prezydent Tadeusz Ferenc

POWIATY: brzozowski – starosta Zygmunt Błaż, lubaczowski – starosta Józef Michalik, rozpczycko-sędziszowski – starosta Stanisław Ziemiński, rzeszowski – starosta Józef Jodłowski, strzyżowski – starosta Robert Godek

Kapituła konkursowa na posiedzeniu 24 maja br., w skład której wchodzili: prof. Zdzisław Gawlik – przewodniczący kapituły, Kazimierz Barczyk, Józef Folcik, Ryszard Król, Rafał Kumek, Lesław Majkut, Ewa Mazurek, Zygmunt Nowak, Stanisław Ożóg, Henryk Pietrzak, Dariusz Sobieraj, Jacek Szarek, Tadeusz Więcek, Ewa Zgłobicka dokonała na podstawie regulaminu PNS wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Po raz pierwszy kapituła nagrodziła rządzących nie za ostatni rok sprawowania władzy, ale za całą kadencję, czyli okres 2010-2014. Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa Andrzeja Samborowskiego-Zajdla.

Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej: w zastępstwie wójta gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego statuetkę odbierał Wiesław Kasperek, Paweł Pernal – burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, w zastępstwie prezydenta Przemyśla Roberta Chomy nagrodę odbierał sekretarz Ryszarda Gnus, Józef Michalik – starosta lubaczowski.

Ponadto Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim. Otrzymali je: gmina Dębica – wójt Stanisław Rokosz, miasto i gmina Kolbuszowa – burmistrz Jan Zuba, miasto Krosno – prezydent Piotr Przytocki, miasto Rzeszów – prezydent Tadeusz Ferenc, miasto Przemyśl – prezydent Robert Choma.

Doceniono także strony internetowe podkarpackich urzędów, które z roku na rok coraz bardziej zmieniają się, a każdy mieszkaniec może znaleźć tam wiele informacji dotyczących swojej gminy. Strony internetowe oceniało profesjonalne jury (gmina Jarocin, miasto Tyczyn, powiat bieszczadzki) a także mieszkańcy Podkarpacia (gmina Dębica, miasto Rudnik nad Sanem, powiat jarosławski).

Również w tegorocznej edycji PNS mieszkańcy Podkarpacia mogli wybrać Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej, którymi zostali: Jan Omachel – wójt Krościenka Wyżnego, Józef Rybiński – burmistrz Radomyśla Wielkiego, Józef Michalik – starosta Lubaczowski.

Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych odebrało także 25 wybitnie uzdolnionych uczniów szkół z Podkarpacia, reprezentujących wszystkie powiaty regionu.

Uroczystość prowadziła Beata Wolańska z Telewizji Rzeszów. Galę uświetnił występ wirtuoza akordeonu Macieja Zimki.

Honorowy patronat nad XIV edycją Podkarpackiej Nagrody Samorządowej sprawowali Małgorzata Chomycz-Śmigielska – wojewoda podkarpacki i Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego.