Menu Zamknij

Historia

Tadeusz Więcek – Prezes Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” w latach 1993-2021. Autor Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz wielu innych plebiscytów gospodarczych i sportowych.

Celem Podkarpackiej Nagrody Samorządowej jest dokumentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych samorządów Podkarpacia. Pierwsza edycja PNS została zorganizowana przez Tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie” w 2000 roku. Od samego początku honorowy patronat nad plebiscytem objęli Marszałek i Wojewoda Podkarpacki, zaś patronat medialny sprawują TVP Oddział Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów. Począwszy od drugiej edycji, współorganizatorem zostało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
w Rzeszowie.

Dziesiątą jubileuszową edycję honorowym patronatem objął prof. Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który dodatkowo laureatom ufundował pamiątkowe wieczne pióra. Tradycja ta jest kontynuowana.

W 2019 roku, po zakończeniu dziewiętnastej edycji, Autor przekazał prawa autorskie do plebiscytu Panu Pawłowi Zającowi – Prezesowi Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, który organizuje kolejne edycje plebiscytu Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Kończąc moją współpracę z podkarpackimi samorządami, pragnę serdecznie podziękować za życzliwość i konstruktywną współpracę Marszałkom i Wojewodom Podkarpackim, Dyrektorom PSST, wszystkim samorządom podkarpackim oraz wielu innym osobom, bez których udziału organizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

Panu Prezesowi Pawłowi Zającowi życzę wielu owocnych lat współpracy
z podkarpackimi samorządami, a samorządowcom samych sukcesów w realizacji ich misji na rzecz lokalnych społeczności.

Tadeusz Więcek

 

Pierwsza edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej odbyła się w 2000 roku. Wtedy po raz pierwszy został wybrany najlepszy starosta, burmistrz i wójt w Województwie Podkarpackim. W drugiej edycji został zainaugurowany „Konkurs na najlepszą stronę www w kategorii powiat, miasto, gmina”. Uznano, że warto zachęcić samorządy do tworzenia dobrych stron internetowych, będących wizytówką lokalnego samorządu. Wtedy też podjęto decyzję, aby Podkarpacka Nagroda Samorządowa była organizowana przy współudziale Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, zaś finał odbywał się zawsze w Rzeszowie przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Konkurs sukcesywnie rozwija się, przybywa też nagród towarzyszących Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej.

W VI edycji samorządom, które przez kolejne trzy odsłony były nominowane do nagrody, przyznano po raz pierwszy tytuł ,,Lider Samorządności Podkarpackiej”. W VII edycji mieszkańcy Podkarpacia wybrali po raz pierwszy ,,Najpopularniejszego Samorządowca Podkarpacia”, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał zwycięzcom nagrody finansowe. W XVI edycji po raz pierwszy został wybrany najlepiej prowadzony przez podkarpackie samorządy profil na Facebooku w kategorii powiat, miasto, gmina.

Od samego początku Podkarpacka Nagroda Samorządowa odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dziesiąty, jubileuszowy Konkurs zyskał też przychylność, wsparcie i honorowy patronat Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, fundatora wartościowych nagród rzeczowych dla laureatów PNS oraz honorowy patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wzorem lat ubiegłych wydany został album „Samorządy Podkarpackie w XX-leciu odrodzonej samorządności 1990-2010”, dokumentujący dorobek i 20-letnią historię wszystkich samorządów Podkarpacia biorących udział w IX i X edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.