Menu Zamknij

Kapituła Konkursu

Kapituła XXIII edycji Konkursu
Podkarpacka Nagroda Samorządowa

1. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
2. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
3. Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego
4. Zdzisław Pupa – Senator RP
5. Mieczysław Golba – Senator RP
6. Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
7. Mieczysław Bąk – Prezes Zarządu Fundacji „ Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
8. Marek Ćwiąkała – Dyrektor Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
9. Józef Matusz – Dyrektor TVP Rzeszów
10. Przemysław Tejkowski – Prezes Zarządu Polskie Radio Rzeszów
11. Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
12. Paweł Zając – Kurator Konkursu „PNS”
13. Tadeusz Więcek – autor Konkursu „PNS”
14. Wioletta Rejman – Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego
15. Janusz Błażej – Prezes Zarządu ZETO – Rzeszów
16. Lucyna Rybak – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
17. Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
18. Ryszard Jędruch – Wójt gminy Tryńcza
19. Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Małopolskiego
20. Robert Bednarz – Starosta Niżański
21. Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
22. Mariusz Rędaszka – Prezes Zarządu PGE Obrót S.A.
23. Dariusz Tworzydło – Prezes Exacto Sp. z o.o.