Menu Zamknij

Laureaci 2008

VIII edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej odbywała się pod hasłem “Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na rzecz społeczności lokalnej”. W sobotę, 17 maja 2008 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, już po raz ósmy wręczone zostały statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Laureatami VIII edycji zostali: Wiesław Siembida – Starosta Stalowowolski, Piotr Przytocki – Prezydent Krosna, Zbigniew Sanocki – Burmistrz Gminy Jedlicze, Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

Tradycyjnie jak co roku obchody Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczęła msza święta koncelebrowana w Kościele Farnym w Rzeszowie, której przewodniczył bp Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Po mszy barwny korowód samorządowców, orkiestr dętych, zespołów ludowych przemaszerował ulicami miasta do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta konferencja.

Na początek prowadzący Marcin Pawlak, prezenter TVP Rzeszów odczytał Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29 czerwca 2000 roku o ustanowieniu Dnia Samorządu Terytorialnego. Następnie prezes Tygodnika Regionalnego “Nowe Podkarpacie” Tadeusz Więcek odczytał okolicznościowy list (List od Prezydenta RP), który do organizatorów, uczestników, gości i laureatów finałowej gali VIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, a w nim m.in. czytamy: “Dzisiejsza uroczystość jest prezentacja i uhonorowaniem działań samorządu terytorialnego – osób, które całym sercem angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnych. Osób, które będąc najbliżej obywateli najwyraźniej widzą ich potrzeby. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim podkarpackim samorządowcom za dotychczasowe dokonania i służbę na rzecz swoich lokalnych społeczności. Państwa wysiłki przyczyniają się do budowania polskiej demokracji i wzmocnienia świadomości obywatelskiej wśród Polaków. Zwycięzcy tej edycji konkursu dowiedli, że są wzorowymi i odpowiedzialnymi wójtami gmin, burmistrzami i prezydentami miast oraz starostami Podkarpacia”.

Zaproszonych gości powitał Zygmunt Cholewiński, marszałek województwa podkarpackiego, przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. – 27 maja 1990 roku to data pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych. Po raz ósmy z tej okazji spotykamy się, to również coroczna okazja do zaprezentowania dorobku samorządów i uhonorowania najlepszych – mówił między innymi Zygmunt Cholewiński. Następnie wszystkich gości powitał gospodarz miasta Rzeszowa prezydent Tadeusz Ferenc. Okolicznościowy wykład wygłosił Mieczysław Janowski – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dzień Samorządu Terytorialnego był połączony z podsumowaniem VIII edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, której pomysłodawcą jest nasz tygodnik. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem “Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na rzecz społeczności lokalnej”. Komisja kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych przez jednostki samorządu ankiet dokonała na posiedzeniu w dniu 9 maja 2008 r. ich oceny i nominowała po pięć samorządowców w każdej kategorii. (Lista nominowanych do PNS w poszczególnych kategoriach).

Kapituła konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 maja br., w skład której wchodzili: Mieczysław Janowski – przewodniczący, Łukasz Andres, Stanisław Bajda, Kazimierz Barczyk, Andrzej Czajka, Zdzisław Gawlik, Mieczysław Jakiel, Zygmunt Nowak, Jerzy Oleszkowicz, Stanisław Ożóg, Włodzimierz Rudolf, Tadeusz Więcek, Jerzy Wiśniewski, Lesław Wojtas dokonała wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za 2007 rok. Przewodniczący kapituły Mieczysław Janowski podkreślił, że tak jak w ubiegłym roku kapituła musiała sprostać bardzo trudnemu zadaniu, bowiem musiała dokonać wyboru z tych bardzo dobrych samorządowców, tych najlepszych. W kategorii “Powiat” laureatem został Powiat Stalowowolski – starosta Wiesław Siembida; w kategorii “Miasta duże” – Miasto Krosno – prezydent Piotr Przytocki; w kategorii “Miasta małe” – Gmina Jedlicze – burmistrz Zbigniew Sanocki; w kategorii “Gmina” – Gmina Dębica – wójt Stanisław Rokosz.

Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne do wydatków ogółem, inwestycje infrastrukturalne zakończone w roku 2007, pozyskanie środków zewnętrznych w stosunku do ogółu poniesionych wydatków, działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, udział w konkursach i rankingach ekologicznych.

Laureaci Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrodę pieniężną dla laureatów PNS ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz złote pióra ufundowane przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej (począwszy od ubiegłorocznej edycji) przyznaje jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia statuetką nagrody, honorowe wyróżnienia – dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim. Otrzymali je w tym roku: Wójt Stanisław Rokosz – Gmina Dębica, Starosta Władysław Bielawa – Powiat Dębicki, Burmistrz Kazimierz Rokita – Miasto i Gmina Głogów Małopolski, Burmistrz Zbigniew Sanocki – Gmina Jedlicze, Prezydent Piotr Przytocki – Miasto Krosno, Starosta Józef Michalik – Powiat Lubaczowski, Prezydent Robert Choma – Miasto Przemyśl, Prezydent Tadeusz Ferenc – Miasto Rzeszów, Wójt Zbigniew Sawiński – Gmina Solina, Burmistrz Henryk Sułuja – Miasto Ustrzyki Dolne, Wójt Andrzej Betlej – Gmina Zarszyn.

Wyróżniono również najlepsze strony internetowe. Profesjonalne jury najwyżej oceniło strony internetowe Starostwa Powiatowego w Jaśle , Urzędu Miasta w Krośnie i Urzędu Gminy w Baligrodzie. Natomiast internauci najwyżej ocenili strony internetowe: Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Urzędu Miasta i Gminy w Głogowie Małopolskim , Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Ponadto w tegorocznej edycji PNS mieszkańcy Podkarpacia po raz drugi mogli wybrać Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej. Ten tytuł otrzymali: Robert Godek – starosta powiatu strzyżowskiego, Robert Choma – prezydent Przemyśla, Józef Rzepka – burmistrz Brzozowa, Ryszard Bugiel – wójt gminy Kamień.